Strandhuse Brolav

[ Forside ]  [ Bestyrelsen ]  [ Vedtægter mm ]  [ Info ]  [ Indkaldelse ]  [ Galleri ]

[ Vedtægter ]  [ Ordensregler ] 

Ordensregler

For

?Brolavet Strandhus på Madsens Plads?

1.       Bådejere skal overholde almindelige regler for god ro og orden på bro og plads og her følge anvisninger fra bestyrelse og bromester.

2.       De enkelte bropladser skal adskilles med stræktov fra bro til pælene i vandet. Bestyrelse/bromester anviser om nødvendigt hvilke stræktove de enkelte skal opsætte.

3.       Bådene ved broen skal have fornødne fendere.

4.       Der må kun foretages arbejder på bro/plads efter aftale med bestyrelse og bromester.

5.       Parkering forbudt i ?slip? (til og frakørsel mellem hal og Strandhuse 23)

6.       Fortøjning af bådene skal foretages med tovværk af fornøden størrelse og styrke. Ved pælene i vandet skal fortøjninger placeres i vandoverfladen ved normal vandstand. Fortøjninger skal forsynes med ?gummikødben? mod broen eller anden anordning som er godkendt af ?Bromesteren?. Gerne kombineret med et ?Synk?.

7.       Når båden tages på land, skal fortøjninger fjernes, sker dette ikke bliver de fjernet uden yderligere meddelelse.

8.       Brandbart materiale må ikke forefindes på værkstedets område.

9.       Ophaling og søsætning af både samt benyttelse af værkstedet, kan kun finde sted efter aftale med ?Bromester? og foregår i øvrigt på medlemmets eget ansvar

 

Bestyrelsen september 2011